home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscalaservicii

- Cursuri -

Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii organizeaza cursuri in domeniul resurselor umane si al securitatii si sanatatii in munca. Pentru detalii accesati urmatorul link:

Servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU VERIFICAREA SI AVIZAREA DOSARELOR DE CERCETARE
 • Asistenta tehnica la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale
 • Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform art.13 lit. c din Legea 319/2006 si art. 3-11 din HG 1425/2006 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006.
 • Obligativitatea angajatorilor de a instiinta ITM Bucuresti lista cu substante si preparate chimice periculoase conform Art.22 alin.2 din Legea nr. 360/2003 modificata si completata cu Legea nr. 263/2005
 • Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei pentru producerea, detinerea, depozitarea, transportul, comercializarea si utilizarea substantelor explozive
 • Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materiilor explozive in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 126/1995
 • Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 126/1995
 • Avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie - conform Ordinului nr 1102/2008
 • Participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe – conform Ordinului nr. 1323/2009
 • Servicii in domeniul relatiilor de munca:

 • Documentare si analiza in vederea eliberarii la solicitarea persoanelor juridice si fizice a dovezii privind numarul mediu scriptic de personal in conformitate cu prevederile art.5 din Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Certificarea situatiilor prezentate de angajatori privind numarul de personal angajat cu contract individual de munca si vechimea in specialitate, conditii necesare pentru obtinerea licentelor de functionare pentru activitĺti prevazute in anumite legi speciale (licente de transport, jocuri de noroc, exploatari forestiere, licente turism).
 • Asistenta de specialitate si consultanta in domeniul evidentei muncii acordata personalului societatilor comerciale.
 • Atestarea persoanelor care efectueaza activitatea de evidenta muncii la societatile care au obtinut aprobarea pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca.
 • Actele necesare inregistrarii contractelor individuale de munca


 • | home | informatii utile | servicii | adresa & program |
  | atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |