home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscala
informatii utile


Copia dupa C.I./B.I. in format electronic poate fi transmisa la adresa de e-mail: itmbucuresti@itmbucuresti.ro In e-mailul transmis se va specifica in mod obligatoriu motivul transmiterii acestei copii.

Prin alegerea modalitatii de transmitere electronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulatia datelor prin internet.

Autoritatea publica nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational.

Societatile inregistrate in evidenta ITM Bucuresti care au ca obiect de activitate selectia si plasarea de forta de munca in strainatate

ORDONANTA NR 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - Formular orientativ pt. depunerea sesizarilor

ORDONANTA DE URGENTA NR 223/30.12.2008  

Proceduri de lucru privind activitatea la serviciul Evidenta Muncii


ORDIN MMFPS NR.1616 DIN 02.06.2011


| home | informatii utile | servicii | adresa & program |
| atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |