home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscala

IN ATENTIA ANGAJATORILOR!!!!!

Ca urmare a numeroaselor sesizari referitoare la neconcordantele intre informatiile privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor, gestionate de catre Inspectia Muncii prin sistemul informatic REGES/REVISAL si informatiile privind declaratia D112, gestionate de catre ANAF, comunicate angajatorilor de catre ANAF prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual(SPV).

Recomandari  pentru tratarea situatiilor cel mai frecvent intalnite pana in prezent:

1. Contracte marcate ca radiate: in situatia in care diferenta intre cele doua categorii de informatii este cauzata de contractele marcate ca radiate, angajatorul nu trebuie sa efectueze nicio operatiune de corectare a datelor de registru transmise.

Explicarea statusului de radiere:

Functionalitatea de radiere a contractului de munca si a salariatului reprezinta stergerea logica a celor doua elemente, prin marcarea lor ca radiat. Precizam ca aceasta optiune are urmatoarele caracteristici:

 • Se utilizeaza pentru a elimina din gestiunea registrului contractul si, daca e cazul, salariatul inregistrat din greseala la angajator;
 • Un contract poate fi marcat ca radiat indifferent de starea in care se afla;
 • Marcarea radierii contractului nu implica modificarea starii acestui – in continuare, registrul general de evidenta a salariatilor opereaza numai cu stariledisponibile anterior introducerii functionalitatii de radiere
 • Un salariat poate fi marcat ca radiat numai daca nu are inregistrat niciun contract in registrul angajatorului sau daca toate contractele sale au fost marcate in prealabil ca radiate.

In aplicatia informatica Revisal, in urma radierii unui contract sau a unui salariat nu se va schimba starea contractului, respectiv a salariatului, deoarece radierea este evidentiata printr-un indicator al contractului/salariatului si nu reprezinta starea acestor elemente.

In continuare, ANAF va lua in considerare caracteristicile radierii expuse mai sus, iar neconcordantele generate de contractele aflate in aceasta situatie vor fi excluse de la raportare.

2. Contracte mutate(prin transfer de intreprindere/schimbare loc de munca/schimbare gestiune registru): in situatia in care diferenta intre cele doua categorii de informatii este cauzata de contractele mutate, angajatorul nu trebuie sa efectueze nicio operatiune de corectare a datelor de registru transmise.

Explicitarea status-ului de mutare: Ulterior datei mutarii, contractele mutate nu sunt contracte active la angajatorul cedent. ANAF va lua in considerare informatiile referitoare la mutare, iar neconcordantele generate de contractele aflate in aceasta situatie vor fi excluse de la raportare.

3. Contracte incetate/suspendate/detasate: in situatia in care diferenta intre cele doua categorii de informatii este cauzata de contracte aflate intr-una din starile specificate, angajatorul trebuie sa verifice elementele caracteristice starilor mentionate in privinta registrului: data incetarii contractului/data de inceput, data sfarsit , data incetarii detasarii/suspendarii, sa le corecteze daca este cazul sis a efectueze transmiterea registrului corectat, si sa verifice continutul declaratiei D112 pentru persoanele si lunile in cauza.

ANAF va rafina procedura de identificare a neconcordantelor in cazul contractelor incetate/suspendate/detasate, astfel incat, situatiile corect transmise de catre angajator in cele doua sisteme sa nu genereze diferente.

4. Contracte dublate: in cazul in care diferenta intre cele doua categorii de informatii este cauzata de dublarea contractelor, rezultata prin inregistrarea, de catre angajator, a aceluiasi contract cu identificatori de contract(nr. contract-data contract) diferiti, ITM va elibera un extras de registru –Raport activitate angajator (necesar pentru corecta aplicare a punctului (iii) din cadrul procedurii de eliminare a dublurii).

Solutia de remediere a situatiei de dublare:

 • Instalare aplicatie Revisal v6.0.6 pe un alt echipament de calcul decat cel pe care se gestioneaza in mod current registrul angajatorului;
 • Initializare baza de date regsitrul corespunzatoare aplicatiei Revisal nou instalate la punctul (i.), prin inregistrarea datelor angajatorului;
 • Introducere in baza de date a informatiilor aferente salariatului/salariatei si contractului aferent inregistrat in mod eronat, conform pozitiei corespunzatoare din documentul Raport activitate angajator emis de catre ITM;
 • Radiere contract introdus in etapa (iii.), prin functiunea Contracte>Radiere;
 • Generare fisier .rvs de depunere a registrului corespunzator radierii operate, prin functiunea Registru>Generare registru pentru angajatorul initializat la pasul (ii.), a aplicatiei instalate la punctul (i.);
 • Transmitere, prin modalitatea de depunere on-line, sau salvare pe suport extern, in vederea depunerii la inspectoratul territorial de munca, a fisierului .rvs generat la punctul (v.), referit, in continuare, prin “rvs contract radiat”;
 • Eliminare angajator creat, utilizand functiunea Angajator>Stergere angajator current a aplicatie revisal instalate la punctul(i.)-operatiune recomandata pentru a evita depuneri ulterioare de registru efectuate pe baza respective.

5. Angajatori dublati: in cazul in care diferenta intre cele doua categorii de informatii este cauzata de dublarea angajatorului ca urmare a preluarii in mod eronat a registrului, situatia va fi inventariata, iar angajatorul va fi informat in legatura cu status-ul cererii sale-inventariata, pentru solutionare ulterioara. Situatiile sesizate si inventariate de catre ITM  vor fi transmise Inspectiei Muncii unde vor fi tratate in timp, in ordinea prezentarii lor. Solutia de remediere a dublarii angajatorului va fi transmisa catre ITM , care o va pune la dispozitia angajatorului, urmand sa deruleze si operatiunile de preluare a registrului/registrelor de corectare pentru remedierea cazurilor de angajatori dublati.

ANAF va fi informat in legatura cu situatiile de angajatori dublati in sistemul ReGES.

NOTA:

 • Solicitarile de suport tehnic din partea angajatorilor pentru corectarea neconcordantelor REGES/REVISAL – ANAF D112 trebuie insotite de lista CNP-urilor identificate ca sursa a diferentelor-pusa la dispozitie de catre ANAF la solicitarea contribuabilului. De asemenea, se recomanda angajatorilor, ca inainte de a reveni cu solicitarea de suport tehnic, sa efectueze ei insisi, cu instrumentele de care dispun – rapoarte Revisal sau dupa caz situatii extrase din sistemul REGES, declaratii D112 depuse, verificarea corectitudinii informatiilor transmise catre cele doua institutii pentru CNP-urile indicate ca raspuns la solicitarea de informatii din spatial privat virtual(SPV) administrat de catre ANAF.
 • Solutionarea neconcordantelor REGES/REVISAL –ANAF D112 de catre angajatori necesita consultarea continutului registrului propriu in baza de date a Inspectiei Muncii. Prin urmare, inspectoratul teritorial de munca va elibera acestora raportul Activitate angajator, conform Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr. 826/2014, privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniul de activitate al Inspectiei Muncii, care precizeaza: Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza prestari de servicii in domeniul relatiilor de munca la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii”.

   


 


| home | informatii utile | servicii | adresa & program |
| atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |