home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscala
Legislatie in domeniul protectiei muncii, securitatii si sanatatii in munca

 • Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
   - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
 • PROIECT - Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

 • Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
   -Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
 • Hotararea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
   -Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006
 • Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
   -Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
   -Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
   -Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran
   -Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
   -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
   -Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
   -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
   -Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
   -Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
   -Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice
   -Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
   -Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
 • Hotararea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
   -Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
 • Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca
   -Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004
 • Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesional
   - Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006
 • Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
   - Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006

 • | home | informatii utile | servicii | adresa & program |
  | atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |