home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscala
Ghiduri si Recomandari pentru implementarea legislatiei. Directia Programe si Relatii Internationale pune la dispozitie traducerea, integrala sau partiala, a unor materiale utile pentru implementarea legislatiei

 • Comunicarea Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare concreta a Directivei 92/57/CEE privind securitatea si sanatatea la locul de munca (pe santiere temporare sau mobile) si a Directivei 92/58/CEE (privind semnalizarea de securitate la locul de munca), noiembrie 2008
 • Metodologie de evaluare simplificata a riscului chimic – un instrument care ajuta la luarea deciziilor (INRS), traducere si publicare autorizate de INRS, noiembrie 2008
 • Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrarile care implica sau pot implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrator si pentru inspectorul de munca (Comisia Europeana), traducere integrala, ianuarie 2008
 • Brosura generala „Sa usuram povara!”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007
 • Brosura „Sa usuram povara! Prevenirea afectiunilor zonei lombare, în sectorul transporturilor”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007
 • Brosura „Sa usuram povara! Prevenirea afectiunilor zonei lombare, în sectorul medical”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007
 • Ghid practic pentru inspectorul de munca privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeana), traducere integrala, iulie 2007
 • Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeana), traducere integrala, iulie 2007
 • Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeana), traducere integrala, iulie 2007
 • Ghid practic pentru implementarea directivei 98/24/CE - agenti chimici (Comisia Europeana), traducere partiala, noiembrie 2007
 • Ghid de bune practici fara caracter obligatoriu Directiva 1999/92/CE - medii explozive (Comisia Europeana), traducere integrala, noiembrie 2007
 • Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni, mutageni si toxici pentru reproducere.
 • Comunicarea Comisiei Europene privind implementarea de catre Statele Membre a directivelor 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE (Comisia Europeana), traducere partiala, februarie 2007
 • Campania europeana 2004 în sectorul constructii (Comisia Europeana - SLIC), traducere partiala, ianuarie 2007

 • | home | informatii utile | servicii | adresa & program |
  | atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |