Riscurile psihologice la locul de munca

Verificarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori

a echipamentelor de munca specifice domeniilor constructiilor de cladiri

Verificarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM

Implementarea legislatiei nationale care transpune legislatia comunitara din domeniul SSM