Contul de trezorerie unde se pot vira dobanzile si penalitatile:

RO92TREZ7045032XXX008162

deschis la Trezoreria Statului Sector 4 Bucuresti